NAMENITE DEL DOHODNINE

BREZPLAČNO NAMENITE DEL DOHODNINE NAŠEMU DRUŠTVU, NAMESTO DRŽAVI

Možnost donacije imate vsi, ki oddajate dohodninsko napoved. Torej vsi davčni zavezanci, ki ste rezidenti Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino. To dohodnino bi sicer pustili v državnem proračunu. Zato je donacija za vas brezplačna. Z donacijo pa boste omogočili, da bo naše društvo – STRELSKO DRUŠTVO RUDNIK HRASTNIK pridobilo dodatna finančna sredstva. To storite lahko kadar koli na spletni strani preko sistema eDavki ali pisno oziroma ustno na zapisnik pri davčnem organu.

Izpolnite svoje podatke in podatke o organizaciji (priloga):
STRELSKO DRUŠTVO RUDNIK HRASTNIK, NASELJE ALEŠA KAPLE 9B, 1430 HRASTNIK, DAVČNA ŠTEVILKA: 63050269

To lahko storite tudi z vpisom svojih podatkov v poseben obrazec, ga natisnete, podpišite in pošljete na davčni urad, kjer imate stalno prebivališče. Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve. Obrazec lahko dobite tudi pri nas in ga mi oddamo.

Ključno je, da vse zbrane podpisane izjave dostavimo na Davčno upravo RS (oz. lokalne urade Finančne uprave). V kolikor želite dohodnino nameniti večim društvom oziroma organizacijam, lahko 0,5% razdelite na več delov (npr. 0,1%, 0,2%,0,3%,04%).

Prosimo za dobrodelnost, ki vas nič ne stane. Veseli bomo, če se boste prošnji odzvali in še komu delili to sporočilo.
 
Za več informacij sem vam na voljo: Jasmina Halilović (041 213 700).
sd.rudnik.hrastnik@gmail.com