Obvestilo tekmovalcem pred novo strelsko sezono

Obvestilo tekmovalcem pred novo strelsko sezono
V ISSF pravilu  6.7.7.1.g) piše: 
g) Tekmovalčeva odgovornost je, da je vsak zračni cilinder ali cilinder CO2 še v roku veljavnosti, ki ga je navedel proizvajalec (največ deset (10) let); to lahko preveri Oddelek za kontrolo opreme in poda priporočila; 
Da bi se torej izognili morebitnim težavam pri kontroli opreme ali poškodbam pri uporabi neustreznih ali poškodovanih kartuš se lahko obrnete na cenovno ugodno in za to usposobljeno podjetje kot je podjetje SINT.