Večer športa 2017

V petek, 03.02.2017 je športna zveza Hrastnik podelila priznanja najboljšim športnikom in športnicam v občini Hrastnik. Slovenski olimpionik Miro Cerar je zaslužnim športnim delavcem podelil Bloudkova priznanja, tudi srebrno, našemu članu Danilotu Liscu.

Danilo se je s športnim streljanjem začel ukvarjati s svojimi 15 leti kot član strelske družine Steklar Hrastnik. Bil je aktivni tekmovalec s serijsko in MK puško, kasneje se je ukvarjal z mladino, pomagal pa je tudi pri vseh ostalih aktivnostih in delovnih akcijah v družini. Leta 1988 se je zaradi menjave službe včlanil v strelsko društvo Rudnik Hrastnik, kjer je nadaljeval svojo športno kariero kot tekmovalec na občinskem in republiškem nivoju v streljanju s serijsko in standard puško. Prav tako je v društvu namenil veliko časa pri delu z mladimi, jih spremljal na treningih in tekmovanjih širom po Sloveniji. Izobrazil se je tudi za sodnika strelskih športnih disciplin in tako pridobil naziv državnega sodnika. Trenutno v društvu opravlja nalogo tajnika društva, aktivno trenira in tekmuje v kategoriji veteranov, pomaga pri delu z mladimi, pri izvedbi tekmovanj pa je prav tako v veliko logistično pomoč kot sodnik. Tovrstni šport ga izredno veseli in motivira predvsem pri delu z mladimi, vedno je na razpolago kadar
ga potrebujemo in odreče se marsikateri drugi dejavnosti. Tovrstna dejavnost mu odvzame glavnino prostega časa zato se mu zahvaljujemo za vso dosedanje opravljeno delo. Člani SD RH.

Več o ostalih prejemnikih priznanj najdete tukaj