Obvestilo tekmovalcem pred novo strelsko sezono

Obvestilo tekmovalcem pred novo strelsko sezono V ISSF pravilu  6.7.7.1.g) piše:  g) Tekmovalčeva odgovornost je, da je vsak zračni cilinder ali cilinder CO2 še v roku veljavnosti, ki ga je navedel proizvajalec (največ deset (10) let); to lahko preveri Oddelek za kontrolo opreme in poda priporočila;  ​Da bi se torej izognili morebitnim težavam pri kontroli opreme[…]